Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 29 Σεπτεμβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ε/ 33 – 39 – 33 Οι δέ είπον πρός αυτόν Διατί οι μαθηταί Ιωάννου νηστεύουσι πυκνά καί δεήσεις ποιούνται, ομοίως καί οι τών Φαρισαίων, οι δέ σοί εσθίουσι καί πίνουσιν; 34 ο δέ είπε πρός αυτούς Μή δύνασθε τούς υιούς τού νυμφώνος, εν ώ ο νυμφίος μετ αυτών εστι, ποιήσαι νηστεύειν; … Συνεχίστε να διαβάζετε το Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 29 Σεπτεμβρίου 2021.