Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 30 Σεπτεμβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ / 12 – 19 – 12 Εγένετο δέ εν ταίς ημέραις ταύταις εξήλθεν εις τό όρος προσεύξασθαι καί ήν διανυκτερεύων εν τή προσευχή τού Θεού. 13 καί ότε εγένετο ημέρα, προσεφώνησε τούς μαθητάς αυτού, καί εκλεξάμενος απ αυτών δώδεκα, ούς καί αποστόλους ωνόμασε, 14 Σίμωνα, όν καί ωνόμασε Πέτρον, καί Ανδρέαν τόν … Συνεχίστε να διαβάζετε το Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 30 Σεπτεμβρίου 2021.