To Ευαγγέλιο της Κυριακής 7 Ιουνίου 2020

1551
Euaggelio

Ιω. ζ´ 37-52, η´ 12: Τη εσχάτη ημέρα τη μεγάλη της εορτής ειστήκει ο ᾿Ιησούς και έκραξε λέγων· ᾿Εάν τις διψά, ερχέσθω προς με και πινέτω.

῾Ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος. Τούτο δε είπε περί του Πνεύματος ου έμελλον λαμβάνειν οι πιστεύοντες εις αυτόν· ούπω γαρ ην Πνεύμα ῞Αγιον, ότι ᾿Ιησούς ουδέπω εδοξάσθη.

Πολλοί ούν εκ του όχλου ακούσαντες τον λόγον έλεγον· Ούτός εστιν αληθώς ο προφήτης· άλλοι έλεγον· Ούτός εστιν ο Χριστός· άλλοι έλεγον· Μη γαρ εκ της Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται; Ουχί η γραφή είπεν ότι εκ του σπέρματος Δαυΐδ και από Βηθλεέμ της κώμης, όπου ην Δαυίδ, ο Χριστός έρχεται;

Σχίσμα ούν εν τω όχλω εγένετο δι᾿ αυτόν. Τινές δε ήθελον εξ αυτών πιάσαι αυτόν, αλλ᾿ ουδείς επέβαλεν επ᾿ αυτόν τας χείρας. ῏Ηλθον ούν οι υπηρέται προς τους αρχιερείς και Φαρισαίους, και είπον αυτοίς εκείνοι·

Διατί ουκ ηγάγετε αυτόν; ᾿Απεκρίθησαν οι υπηρέται· Ουδέποτε ούτως ελάλησεν άνθρωπος, ως ούτος ο άνθρωπος. ᾿Απεκρίθησαν ούν αυτοίς οι Φαρισαίοι· Μη και υμείς πεπλάνησθε; μη τις εκ των αρχόντων επίστευσεν εις αυτόν η εκ των Φαρισαίων; αλλ᾿ ο όχλος ούτος ο μη γινώσκων τον νόμον επικατάρατοί εισι! Λέγει Νικόδημος προς αυτούς, ο ελθών νυκτός προς αυτόν, εις ων εξ αυτών·

Μη ο νόμος ημών κρίνει τον άνθρωπον, εάν μη ακούση παρ᾿ αυτού πρότερον και γνω τι ποιεί; ᾿Απεκρίθησαν και είπον αυτώ· Μη και συ εκ της Γαλιλαίας ει; ερεύνησον και ίδε ότι προφήτης εκ της Γαλιλαίας ουκ εγήγερται.

Πάλιν ούν αυτοίς ο ᾿Ιησούς ελάλησε λέγων· ᾿Εγώ ειμι το φως του κόσμου· ο ακολουθών εμοί ου μη περιπατήση εν τη σκοτία, αλλ᾿ έξει το φως της ζωής.

Απόδοση στη νεοελληνική:
Την τελευταία μέρα της γιορτής, την πιο λαμπρή, στάθηκε ο ᾿Ιησούς μπροστά στο πλήθος και φώναξε· «῞Οποιος διψάει, να ᾿ρθεί σ’ εμένα και να πιεί. Μέσα από κείνον που πιστεύει σ’ εμένα, καθώς λέει η Γραφή, ποτάμια ζωντανό νερό θα τρέξουν».

Αυτό το είπε ο ᾿Ιησούς εννοώντας το Πνεύμα που θα έπαιρναν όσοι πίστευαν σ’ αυτόν. Γιατί, τότε ακόμα δεν είχαν το ῞Αγιο Πνεύμα, αφού ο ᾿Ιησούς δεν είχε δοξαστεί με την ανάσταση. Πολλοί άνθρωποι από το πλήθος, που άκουσαν αυτά τα λόγια, έλεγαν· «Αυτός είναι πραγματικά ο προφήτης που περιμένουμε».

῎Αλλοι έλεγαν· «Αυτός είναι ο Μεσσίας». ᾿Ενώ άλλοι έλεγαν· «῾Ο Μεσσίας θα ᾿ρθεί από τη Γαλιλαία; ῾Η Γραφή δεν είπε πως ο Μεσσίας θα προέρχεται από τους απογόνους του Δαβίδ και θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ, το χωριό καταγωγής του Δαβίδ;» Διχάστηκε, λοιπόν, το πλήθος εξαιτίας του.

Μερικοί απ’ αυτούς ήθελαν να τον πιάσουν, κανείς όμως δεν άπλωνε χέρι πάνω του. Γύρισαν, λοιπόν, πίσω οι φρουροί στους αρχιερείς και στους Φαρισαίους, κι αυτοί τους ρώτησαν· «Γιατί δεν τον φέρατε;»

Οι φρουροί απάντησαν· «Ποτέ άνθρωπος δεν μίλησε όπως αυτός». Τους ξαναρώτησαν τότε οι Φαρισαίοι· «Μήπως παρασυρθήκατε κι εσείς; Πίστεψε σ’ αυτόν κανένα μέλος του συνεδρίου η κανείς από τους Φαρισαίους; Μόνον αυτός ο όχλος πιστεύει, που δεν ξέρουν τον νόμο του Μωυσή και γι’ αυτό είναι καταραμένοι».

Τους ρώτησε τότε ο Νικόδημος, που ήταν ένας απ’ αυτούς, εκείνος που είχε πάει στον ᾿Ιησού νύχτα λίγον καιρό πριν· «Μήπως μπορούμε σύμφωνα με τον νόμο μας να καταδικάσουμε έναν άνθρωπο, αν πρώτα δεν τον ακούσουμε και δεν μάθουμε τι έκανε;» Αυτοί του είπαν·

«Μήπως κατάγεσαι κι εσύ από τη Γαλιλαία; Μελέτησε τις Γραφές και θα δείς πως κανένας προφήτης δεν πρόκειται να έρθει από τη Γαλιλαία».

Τότε ο ᾿Ιησούς τους μίλησε πάλι και τους είπε· «᾿Εγώ είμαι το φως του κόσμου· όποιος με ακολουθεί δεν θα πλανιέται στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως που οδηγεί στη ζωή».