Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 2 Απριλίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ι/ 32 - 45 - 32 Ήσαν δε εν τη οδώ αναβαίνοντες εις Ιεροσόλυμα και ην προάγων αυτούς ο Ιησούς, και εθαμβούντο, και ακολουθούντες εφοβούντο. και παραλαβών πάλιν τους δώδεκα ήρξατο...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 1 Απριλίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ α/ 39 - 49 - 39 Αναστάσα δε Μαριάμ εν ταις ημέραις ταύταις επορεύθη εις την ορεινήν μετά σπουδής εις πόλιν Ιούδα, ... 40 και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και ησπάσατο την...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 26 Μαρτίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Θ/ 17 - 31 - 17 και αποκριθείς εις εκ του όχλου είπε Διδάσκαλε, ήνεγκα τον υιόν μου προς σε, έχοντα πνεύμα άλαλον. 18 και όπου αν αυτόν καταλάβη, ρήσσει αυτόν, και...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 25 Μαρτίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ α/ 24 - 38 - 24 Μετά δε ταύτας τας ημέρας συνέλαβεν Ελισάβετ η γυνή αυτού και περιέκρυβεν εαυτήν μήνας πέντε, ... 25 λέγουσα ότι Ούτω μοι πεποίηκεν ο Κύριος εν ημέραις...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 18 Μαρτίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Β/ 14 – 17 – 14 και παράγων είδε λευιν τον του Αλφαίου, καθήμενον επί το τελώνιον, και λέγει αυτώ Ακολούθει μοι. και αναστάς ηκολούθησεν αυτώ. 15 και εγένετο εν τω κατακείσθαι...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 12 Μαρτίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Β/ 1 - 12 - 1 και εισήλθε πάλιν εις Καπερναούμ δι ημερών και ηκούσθη ότι εις οίκόν εστι. 2 και ευθέως συνήχθησαν πολλοί, ώστε μηκέτι χωρείν μηδέ τα προς την...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 11 Μαρτίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ α/ 35 - 44 - 35 και πρωί έννυχα λίαν αναστάς εξήλθε και απήλθεν εις έρημον τόπον, κακεί προσηύχετο. 36 και κατεδίωξαν αυτόν ο Σίμων και οι μετ αυτού,  37 και ευρόντες...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 9 Μαρτίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Κ/ 1 - 16 - 1 Ομοία γαρ εστιν η βασιλεία των ουρανών ανθρώπω οικοδεσπότη, όστις εξήλθεν άμα πρωί μισθώσασθαι εργάτας εις τον αμπελώνα αυτού ... 2 και συμφωνήσας μετά των εργατών...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 5 Μαρτίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ α/ 44 - 52 - 44 τη επαύριον ηθέλησεν ο Ιησούς εξελθείν εις την Γαλιλαίαν, και ευρίσκει Φίλιππον και λέγει αυτώ Ακολούθει μοι. 45 ην δε ο Φίλιππος από Βηθσαϊδά, εκ της...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 4 Μαρτίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Β/ 23 - 28 - 23 και εγένετο παραπορεύεσθαι αυτόν εν τοις σάββασι δια των σπορίμων, και ήρξαντο οι μαθηταί αυτού οδόν ποιειν τίλλοντες τους στάχυας. 24 και οι Φαρισαίοι έλεγον αυτώ...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Translate »