Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου, 2022

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 25 Αυγούστου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ε/ 14 - 19 - 14 Υμείς εστε τό φώς τού κόσμου. ου δύναται πόλις κρυβήναι επάνω όρους κειμένη... 15 ουδέ καίουσι λύχνον καί τιθέασιν αυτόν υπό τόν μόδιον, αλλ επί τήν...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 24 Αυγούστου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΓ/ 29 - 39 - 29 Ουαί υμίν, γραμματείς καί Φαρισαίοι υποκριταί, ότι οικοδομείτε τούς τάφους τών προφητών καί κοσμείτε τά μνημεία τών δικαίων, 30 καί λέγετε ει ήμεν εν ταίς ημέραις...

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 23 Αυγούστου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι/ 38 - 42 - 38 Εγένετο δέ εν τώ πορεύεσθαι αυτούς καί αυτός εισήλθεν εις κώμην τινά. γυνή δέ τις ονόματι Μάρθα υπεδέξατο αυτόν εις τόν οίκον αυτής. 39 καί τήδε...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 21 Αυγούστου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΖ/ 14 - 23 - 14 Καί ελθόντων αυτών πρός τόν όχλον προσήλθεν αυτώ άνθρωπος γονυπετών αυτόν καί λέγων... 15 Κύριε, ελέησόν μου τόν υιόν, ότι σεληνιάζεται καί κακώς πάσχει πολλάκις γάρ...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 20 Αυγούστου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΖ/ 24 - 27 - 24 Ελθόντων δέ αυτών εις Καπερναούμ προσήλθον οι τά δίδραχμα λαμβάνοντες τώ Πέτρω καί είπον Ο διδάσκαλος υμών ου τελεί τά δίδραχμα; 25 λέγει, Ναί. καί ότε...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 19 Αυγούστου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΒ/ 23 - 33 - 23 Εν εκείνη τή ημέρα προσήλθον αυτώ Σαδδουκαίοι, οι λέγοντες μή είναι ανάστασιν, καί επηρώτησαν αυτόν ... 24 λέγοντες Διδάσκαλε, Μωσής είπεν, εάν τις αποθάνη μή έχων...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 18 Αυγούστου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΑ/ 43 - 46 - 43 διά τούτο λέγω υμίν ότι αρθήσεται αφ υμών η βασιλεία τού Θεού καί δοθήσεται έθνει ποιούντι τούς καρπούς αυτής ... 44 καί ο πεσών επί τόν...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 17 Αυγούστου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΑ/ 28 – 32 – 28 Τί δέ υμίν δοκεί; άνθρωπος τις είχε τέκνα δύο, καί προσελθών τώ πρώτω είπεν τέκνον, ύπαγε σήμερον εργάζου εν τώ αμπελώνί μου. 29 ο δέ αποκριθείς...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 14 Αυγούστου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΔ/ 22 – 34 – 22 Καί ευθέως ηνάγκασεν ο Ιησούς τούς μαθητάς αυτού εμβήναι εις τό πλοίον καί προάγειν αυτόν εις τό πέραν, έως ού απολύση τούς όχλους. 23 καί απολύσας...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 12 Αυγούστου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΑ/ 12 - 14 - 12 Καί εισήλθεν ο Ιησούς εις τό ιερόν τού Θεού, καί εξέβαλε πάντας τούς πωλούντας καί αγοράζοντας εν τώ ιερώ... καί τάς τραπέζας τών κολλυβιστών κατέστρεψε καί...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Translate »