Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 9 Μαΐου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ/ 19 - 31 - 19 Ούσης ούν οψίας τή ημέρα εκείνη τή μιά σαββάτων, καί τών θυρών κεκλεισμένων όπου ήσαν οι μαθηταί συνηγμένοι διά τόν φόβον τών Ιουδαίων, ήλθεν ο...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 21 Ιουνίου 2020

Ευαγγέλιο κατά Ματθαίον (δ΄ 18-23): Τω καιρώ εκείνω, περιπατών ο Ιησούς παρά την θάλασσαν της Γαλιλαίας είδε δύο αδελφούς... Σίμωνα τον λεγόμενον Πέτρον και ᾿Ανδρέαν τον αδελφόν αυτού, βάλλοντας αμφίβληστρον εις την θάλασσαν· ήσαν γαρ...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 27 Οκτωβρίου

Ευαγγέλιο: 27 Οκτωβρίου - Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (8: 41-56) - Καὶ ἰδοὺ ἦλθεν ἀνὴρ ᾧ ὄνομα Ἰάειρος, καὶ αὐτὸς ἄρχων τῆς συναγωγῆς ὑπῆρχε· καὶ πεσὼν παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ παρεκάλει αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 20 Οκτωβρίου

Ευαγγέλιο: Κατά Λουκά, Κεφάλαιο Η'(8) 27-39 - Εξελθόντι δὲ αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν ὑπήντησεν αὐτῷ ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως, ὃς εἶχε δαιμόνια ἐκ χρόνων ἱκανῶν, καὶ ἱμάτιον οὐκ ἐνεδιδύσκετο καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 17 Ιουλίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Ε/ 24 - 34 - 24 καί απήλθε μετ αυτού καί ηκολούθει αυτώ όχλος πολύς, καί συνέθλιβον αυτόν. 25 Καί γυνή τις ούσα εν ρύσει αίματος έτη δώδεκα, 26 καί πολλά παθούσα υπό...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 29 Μαΐου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Η/ 31 - 42 - 31 Έλεγεν ούν ο Ιησούς πρός τούς πεπιστευκότας αυτώ Ιουδαίους Εάν υμείς μείνητε εν τώ λόγω τώ εμώ, αληθώς μαθηταί μού εστε, 32 καί γνώσεσθε τήν αλήθειαν...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 7 Ιουλίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι/ 16 – 22 – 16 Ιδού εγώ αποστέλλω υμάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων γίνεσθε ούν φρόνιμοι ως οι όφεις καί ακέραιοι ως αι περιστεραί. 17 προσέχετε δέ από τών ανθρώπων...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 13 Μαΐου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ε/ 24 - 30 - 24 αμήν αμήν λέγω υμίν ότι ο τόν λόγον μου ακούων καί πιστεύων τώ πέμψαντί με έχει ζωήν αιώνιον, καί εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβέβηκεν...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 24 Ιουνίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Α/ 1 - 25 - 1 Επειδήπερ πολλοί επεχείρησαν ανατάξασθαι διήγησιν περί τών πεπληροφορημένων εν ημίν πραγμάτων, 2 καθώς παρέδοσαν ημίν οι απ αρχής αυτόπται καί υπηρέται γενόμενοι τού λόγου 3 έδοξε καμοί...

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 4 Μαΐου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΚΔ/ 12 - 35 - 12 ο δέ Πέτρος αναστάς έδραμεν επί τό μνημείον, καί παρακύψας βλέπει τά οθόνια κείμενα μόνα, καί απήλθε πρός εαυτόν θαυμάζων τό γεγονός. 13 Καί ιδού δύο...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Translate »