Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 12 Μαΐου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ η/ 21 - 30 - 21 Είπεν ουν πάλιν αυτοίς ο Ιησούς Εγώ υπάγω και ζητήσετέ με, και εν τη αμαρτία υμών αποθανείσθε όπου εγώ υπάγω, υμείς ου δύνασθε ελθείν. 22 έλεγον...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής του Πάσχα 16 Απριλίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ α/ 1 - 17 - 1 εν αρχή ην ο Λόγος, και ο Λόγος ην προς τον Θεόν, και Θεός ην ο Λόγος. 2 Ούτος ην εν αρχή προς τον Θεόν. 3...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 27 Μαΐου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ιδ/ 10 - 21 - 10 ου πιστεύεις ότι εγώ εν τω πατρί και ο πατήρ εν εμοί εστι ; τα ρήματα α εγώ λαλώ υμίν, απ εμαυτού ου λαλώ ο...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 18 Μαΐου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Θ/ 39 - 41 - 39 και είπεν ο Ιησούς εις κρίμα εγώ εις τον κόσμον τούτον ήλθον, ίνα οι μη βλέποντες βλέπωσι και οι βλέποντες τυφλοί γένωνται. 40 και ήκουσαν εκ...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 10 Μαΐου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ζ/ 14 - 30 - 14 Ήδη δε της εορτής μεσούσης ανέβη ο Ιησούς εις το ιερόν και εδίδασκε. 15 εθαύμαζον οι Ιουδαίοι λέγοντες πως ούτος γράμματα οίδε μη μεμαθηκώς ; 16...

Το Ευαγγέλιο της Μεγάλης Τρίτης 11 Απριλίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΔ/ 36 - 51 - 36 Περί δε της ημέρας εκείνης και ώρας ουδείς οίδεν, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ει μη ο πατήρ μου μόνος. 37 ώσπερ δε αι ημέραι...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 7 Μαΐου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ε/ 1 - 15 - 1 Μετά ταύτα ην η εορτή των Ιουδαίων, και ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. 2 έστι δε εν τοις Ιεροσολύμοις επί τη προβατική κολυμβήθρα, η επιλεγομένη Εβραϊστί...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 27 Απριλίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ε/ 24 - 30 - 24 αμήν αμήν λέγω υμίν ότι ο τον λόγον μου ακούων και πιστεύων τω πέμψαντί με έχει ζωήν αιώνιον, και εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβέβηκεν...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 19 Απριλίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ α/ 35 – 52 – 35 τη επαύριον πάλιν ειστήκει ο Ιωάννης και εκ των μαθητών αυτού δύο, 36 και εμβλέψας τω Ιησού περιπατούντι λέγει Ίδε ο αμνός του Θεού. 37 και...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 28 Απριλίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ε/ 30 - 47 - 30 ου δύναμαι εγώ ποιειν απ εμαυτού ουδέν. καθώς ακούω κρίνω, και η κρίσις η εμή δικαία εστίν ότι ου ζητώ το θέλημα το εμόν, αλλά...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Translate »