Πόσοι κάνουν Απόδειπνο;

2353

: Ποιος πηγαίνει στον Εσπερινό, στον Όρθρο;

Πόσοι κάνουν Απόδειπνο; Ποιοι γνωρίζουν τις ακολουθίες μας; Ποιοι ακούουν κανόνες της Εκκλησίας; Ο πλούτος των ακολουθιών παραχωρείται, σπρώχνεται σε κάποια γωνία.

Πόσοι κάνουν Απόδειπνο;

Ο άνθρωπος από της βρεφικής ηλικίας σιγά σιγά παύει να μεγαλώνει με τον Θεό. Αλλιώς διαπαιδαγωγούνται τα παιδιά σήμερα.

Δεν παιδαγωγούνται εν Θεώ. Δεν ωριμάζει ο άνθρωπος ως θεανθρώπινη προσωπικότητα. Ακόμα και αυτοί οι χριστιανοί συχνά φτιάχνουν έναν χριστιανισμό στα μέτρα τους. Ζει ο άνθρωπος τον κόσμο και παραδέχεται την Εκκλησία.

Παραδέχεται την Εκκλησία και ζει τον κόσμο. Έχει κοινή ζωή και εκτιμά την εκκλησιαστική ζωή. Εκτιμά την εκκλησιαστική ζωή και ζει κοινή ζωή. Αυτός είναι ο πεπτωκός άνθρωπος!

Γι’ αυτό και η Θεία Λειτουργία, ως επί το πλείστον, απλώς καλλωπίζει την ζωή τού ανθρώπου, αλλά δεν… την γεμίζει. Δεν είναι εκκλησιαστική ζωή. Η διασπάθιση τού χρόνου και οι μέριμνες επιφέρουν τον εξοβελισμό της λατρευτικής εμπειρίας.

Ποιος πηγαίνει στον Εσπερινό, στον Όρθρο; Πόσοι κάνουν Απόδειπνο; Ποιοι γνωρίζουν τις ακολουθίες μας; Ποιοι ακούουν κανόνες της Εκκλησίας; Ο πλούτος των ακολουθιών παραχωρείται, σπρώχνεται σε κάποια γωνία.

Θεωρείται αρκετό μόνο η Θεία Λειτουργία – μάλιστα όχι και ολόκληρη η ακρόασή της – ως ένα εβδομαδιαίο ιερό θέαμα και ακρόαμα.

Οι πιστοί μας αναπαύονται με την παρουσία τους στην Εκκλησία, μερικοί δε προσθέτοντες και την Θεία Κοινωνία νομίζουν ότι είναι καλύτεροι από όσους μόνο παρίστανται. Έτσι όμως η Λειτουργία δεν μάς τρέφει, δεν μας αλλοιώνει, δεν μας ανεβάζει σε θεία βιώματα.

Πιστεύομε στην αγιότητα και την Θεία επιφάνεια, αλλά δεν εννοούμε την αγιότητα ως προσωπική μας μέθεξη και ιδιότητα και ενώπιόν της θείας επιφανείας δεν διατιθέμεθα «εξ όλης της ψυχής και της καρδίας», για να γίνουμε εμείς άγιοι.