Εσάς τους νέους σας πολεμά πολύ η αποθάρρυνση

2930

Ο μακαριστός αναφέρεται στην προσπάθεια που πρέπει να καταβάλει ο πιστός είτε λαΪκός είτε μοναχός για να αποφύγει την αποθάρρυνση και την απογοήτευση που έρχεται στις πτώσεις και στα λάθη.

Ο Γέροντας περιγράφει την αποθάρρυνση και την απογοήτευση ως όργανα που χρησιμοποιεί ο διάβολος για να αποτρέψει τον άνθρωπο από τον δρόμο της προσευχής, της άσκησης και τελικά τον δρόμο που οδηγεί στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό.

Ο Γέροντας κλείνει την ομιλία του περιγράφοντας έναν τρόπο που μπορεί να χρησιμοποιεί ο κάθε χριστιανός προκειμένου να αποκρούει τις προσβολές αυτές της απογοήτευσης στον καθημερινό αγώνα.

Ο τρόπος αυτός είναι η ομολογία της πίστεως στην αγάπη του Χριστού, το ταπεινό φρόνημα της εξομολογητικής προσευχής και η αυτομεμψία με την αποδοχή της δικής μας αδυναμίας.