Ο Άγιος Πορφύριος για την συμπεριφορά των γονιών προς τα παιδιά

9700

Α. «Εσύ από τή μητέρα σου τά έχεις κληρονομήσει αυτά».

Τά φερσίματα τών παιδιών έχουν άμεση σχέση μέ τήν κατάσταση τών γονέων. Όταν τά παιδιά πληγώνονται απ τήν κακή μεταξύ των γονέων τούς συμπεριφορά, χάνουν δυνάμεις καί διάθεση νά προχωρήσουν στήν πρόοδο.

Κακοχτίζονται καί τό οικοδόμημα τής ψυχής τούς κινδυνεύει από στιγμή σέ στιγμή νά γκρεμισθεί. Νά σάς πώ καί δύο παραδείγματα.

Είχαν έλθει δύο κοπελίτσες σ εμένανε κι η μία είχε κάτι πολύ άσχημα βιώματα καί μέ ρωτούσαν πού οφείλονται. Καί τούς είπα:

Είναι απ τό σπίτι, απ τούς γονείς σας. Κι όπως τήν «έβλεπα» τήν μία, λέω:

Εσύ απ τήν μητέρα σου τά έχεις κληρονομήσει αυτά.

Κι όμως, λέει, οι γονείς μας είναι τόσο τέλειοι άνθρωποι. Είναι χριστιανοί, εξομολογούνται, μεταλαμβάνουν, πού μπορεί νά πεί κανείς, ζήσαμε μέσα στή θρησκεία. Εκτός άν φταίει η θρησκεία, απαντάει εκείνη. Τούς λέω:

Τίποτα δέν πιστεύω απ αυτά πού μου λέτε. Εγώ ένα μόνο βλέπω, οι γονείς σας δέν τηνε ζούν τή χαρά τού Χριστού. Πάνω σ αυτό η άλλη είπε:

Άκουσε, Μαρία, καλά λέει ο παππούλης, έχει δίκιο. Οι γονείς μάς πάνε στόν πνευματικό, στήν Εξομολόγηση, στήν Θεία Μετάληψη, ναί Αλλά είχαμε ποτέ ειρήνη στό σπίτι; Ο πατέρας συνεχώς γκρίνιαζε μέ τήν μητέρα μας. Διαρκώς πότε ο ένας δέν έτρωγε, πότε ο άλλος δέν ήθελε νά πάνε κάπου μαζί. Έχει δίκιο, λοιπόν, ο παππούλης.

Β. «Νά τά λές στόν Θεό καί ο Θεός θά τά λέει μέσα τους»

Τό παιδί θέλει κοντά του ανθρώπους θερμής προσευχής. Όχι ν αρκείται η μητέρα στό αισθητό χάδι γιά τό παιδί της, αλλά νά προσφέρει συγχρόνως καί τό χάδι τής προσευχής. Τό παιδί αισθάνεται στό βάθος τής ψυχής τού τό πνευματικό χάδι, πού μυστικά στέλνει η μητέρα του, καί έλκεται πρός αυτήν.

Νιώθει ασφάλεια, σιγουριά, όταν η μητέρα μέ τή συνεχή τήν επίμονη καί θερμή προσευχή τής αγκαλιάζει τό παιδί τής μυστικά καί τό ελευθερώνει απ ό,τι τό σφίγγει. Οι μητέρες ξέρουν νά αγχώνονται, νά συμβουλεύουν, νά λένε πολλά, αλλά δέν έμαθαν νά προσεύχονται. Οι πολλές συμβουλές καί υποδείξεις κάνουν πολύ κακό.

Όχι πολλά λόγια στά παιδιά. Τά λόγια χτυπάνε στ αυτιά, ενώ η προσευχή πηγαίνει στήν καρδιά. Προσευχή χρειάζεται, μέ πίστη δίχως άγχος, αλλά καί καλό παράδειγμα.

Όλα απ τήν προσευχή, τή σιωπή καί τήν αγάπη γίνονται. Καταλάβατε τά αποτελέσματα τής προσευχής; Αγάπη εν προσευχή, εν Χριστώ αγάπη. Αυτή ωφελεί πραγματικά.

Όσο θ αγαπάτε τά παιδιά μέ τήν ανθρώπινη αγάπη πού είναι συχνά παθολογική- τόσο θά μπερδεύονται, τόσο η συμπεριφορά τους θά είναι αρνητική. Όταν όμως η αγάπη σας θά είναι μεταξύ σας καί πρός τά παιδιά χριστιανική καί αγία, τότε δέν θά έχετε κανένα πρόβλημα. Η αγιότητα τών γονέων σώζει τά παιδιά.

Γιά νά γίνει αυτό πρέπει νά επιδράσει η θεία χάρις στίς ψυχές τών γονέων. Κανείς δέν αγιάζεται μόνος του. Η ίδια η θεία χάρις μετά θά φωτίσει, θά θερμάνει καί θά ζωογονήσει τίς ψυχές τών παιδιών.

Νά προσεύχεσαι καί, όταν πρέπει, νά μιλάεις στά παιδιά μέ αγάπη. Πιό πολύ νά κάνεις προσευχή καί λίγα λόγια νά τούς λέεις. Πολλή προσευχή καί λίγα λόγια σέ όλους.

Νά μή γινόμαστε ενοχλητικοί, αλλά νά προσευχόμαστε μυστικά καί μετά νά μιλάμε κι ο Θεός θά μάς βεβαιώνει μέσα μας άν η ομιλία μας είναι δεκτή στούς άλλους. Άν δέν είναι πάλι, δέν θά μιλάμε. Θά προσευχόμαστε μυστικά μόνο.

Διότι καί μέ τό νά μιλάμε, γινόμαστε ενοχλητικοί καί κάνομε τούς άλλους ν αντιδρούν καί καμιά φορά ν αγανακτούν. Γι αυτό πιό καλά είναι νά τά λέει κανείς μυστικά στήν καρδιά τών άλλων παρά στ αυτί τους, μέσω τής μυστικής προσευχής.

Άκου νά σού πώ: νά προσεύχεσαι καί μετά νά μιλάεις. Έτσι νά κάνεις στά παιδιά σου. Άμα διαρκώς τούς δίδεις συμβουλές, θά γίνεις βαρετή κι όταν θά μεγαλώσουν, θά αισθάνονται ένα είδος καταπιέσεως.

Νά προτιμάς, λοιπόν, τήν προσευχή. Νά τούς μιλάεις μέ τήν προσευχή. Νά τά λέεις στόν Θεό κι ο Θεός θά τά λέει μέσα τους. Δηλαδή, δέν πρέπει νά συμβουλεύεις τά παιδιά σου έτσι, μέ φωνή πού νά τήν ακούνε τ αυτιά τους.

Μπορείς νά τό κάνεις κι αυτό, αλλά προπάντων πρέπει νά μιλάεις γιά τά παιδιά σου στόν Θεό. Νά λέεις: «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισε τά παιδάκια μου. Εγώ σ Εσένανε τά αναθέτω.

Εσύ μού τά έδωσες, μά κι εγώ είμαι αδύναμη, δέν μπορώ νά τά κατατοπίσω· γι αυτό, Σέ παρακαλώ, φώτισέ τα». Κι ο Θεός θά τούς μιλάει